Заняття

Ми практикуємо базові техніки Дайторю айкідзюдзюцу Такумакай та техніки з посібника Соден Дайторю айкідзюдзюцу менкекайден Хіса Такума.

На початковому етапі навчання основна увага приділяється тільки на вивчення базової техніки і великої кількості підготовчих вправ, які виробляють специфічні навички та вибудовують структуру тіла. На початковому етапі всі ці вправи і правильна (коректна) форма базової техніки важливіша ніж її прикладне використання.

Основний методика навчання в Дайторю це напрацювання парних обумовлених форм, званих ката 

() – форма, вигляд. Метою практики ката є не тільки вивчення прийомів, а і створення правильного рухового стереотипу і правильної структури впливу, необхідної для виконання техніки на опонентові, що переважає в силі

Для напрацювання техніки в умовах вільної роботи ми боремося, підключаючи техніки Дайторю айкідзюдзюцу до спортивної боротьби.

В нашому додзьо використовуються дві системи сертифікації, сучасна система рівнів дан/кю, прийнята в сучасних японських будо і традиційна система ліцензій менкьо, прийнята в традиційних японських школах бойових мистецтв.

Базові техніки Дайторю айкідзюдзюцу Такумакай – так звані техніки Шоден 118 кадзьо (初伝百十八ケ条), – техніки Дайто-рю айкібудо, допрацьовані, структуровані та систематизовані Такеда Токімуне сенсеєм, розділені на п’ять розділів:

Перший розділ, іккадзьо (一ケ条) – 30 технік.

Другий розділ, нікадзьо – 30 технік.

Третій розділ, санкадзьо (三ケ条) – 30 технік.

Четвертий розділ, йонкодзьо (四ケ条) – 15 технік. 

П’ятий розділ, гокадзе (五ケ条) – 6 технік та 7 підрозділів технічних дій.

Шоден 118 кадзьо (初伝百十八ケ条)

Ці техніки, призначені для вивчення основних рухів та принципів Дайторю, вони є уніфікованим базовим вивченням Дайторю айкідзюдзюцу Такумакай.

Техніки Соден Дайторю айкідзюдзюцу менеккайден Хіса Такума – техніки, зібрані (задокументовані) у навчальному посібнику, який називається Соден (総伝) – ціле/повне навчання/посвята.

Формальна назва посібника Дайторю айкібудо денсьо зен дзюікан (大東流合機武道伝書全十一巻), одинадцять книг повного задокументованого вчення Дайторю айкібудо. Окрім основних дев’яти книг також додані ще дві книги – Огіхіден (Секрети боротьби, поліцейські техніки арешту) та Есібудо (Жіноча самооборона), які були видані пізніше та включають вибіркові техніки з основних дев’яти книг, та адаптовані під певні цілі.

Цей посібник складається з понад 1500 фотографій з описом технік, які Хіса Такума вивчав у Уесіба Моріхеї (у період 1933-1936) та Такеда Сокаку (у період 1936-1939) в Асахі Сімбун додзе:

1 – 5 книга – техніки Уесіба Моріхеї, назва книг Айкідо.

6 книга – техніки Уесіба Моріхеї, назва книги Асахірю дзюдзюцу.

7 – 9 книга – техніки Такеда Сокаку, назва книг Дайторю айкідзюдзюцу.

Остання техніка 9-ї книги Соден Хіса Такума (総伝 琢磨)

Також, в 1940 році Хіса Такума видав вступну книгу по Дайторю айкідзюдзюцу, назвавши її Каннагара но Будо (Бойове мистецтво часів богів).

Каннагара але Будо, Дайторю Айкі Будо Хіден, 1940 (惟神の武道・大東流合気武道秘伝 – 昭和15年)

Техніки Соден носять яскраво виражений прикладний характер, вивчаються техніки захисту, атакуючі,  та розділ контртехнік. Усі ці  техніки спрямовані на атаку суглобів та ушкодження (травмування) кінцівок опонента.

Система дан/кю 급位制, Дайторю айкідзюдзюцу Такумакай – в основу закладено техніки Шоден 118 кадзьо.

Навчальні рівні:

Роккю (六級), 6-й кю – технічний іспит, 4 техніки іккадзьо.

Гокю (五級), 5-й кю – 8 технік іккадзьо.

Йонкю (四級), 4-й кю – 14 технік іккадзьо.

Санкю  (三級), 3-й кю – 20 технік іккадзьо.

Ніккю (二級), 2-й кю – 25 технік іккадзьо.

Іккю (一級), 1-й кю – техніки іккадзьо.

Шодан (初段), 1-й дан – техніки іккадзьо.

Нідан (二段), 2-й дан – техніки нікадзьо.

Сандан (三段), 3-й дан – техніки санкадзьо.

Йондан (四段), 4-й дан – техніки йонкадзьо.

Годан (五段), 5-й дан – техніки гокадзьо або можливе присудження рівня без технічного іспиту.

Рокудан (六段), 6-й дан; Нанадан (七段), 7-й дан; Хачідан (八段), 8-й дан – присуджується без технічного іспиту.

Ступінь Сіхан (師範), старший вчитель, присвоюється власникам рокудан (6й дан) та вище, рішенням керівництва Такумакай.

Атестування на рівні дан/кю приймається згідно з правилами, прийнятими в Такумакай. Видаються сертифікати, засвідчені Директором (総務長, Сомучо) Такумакай. Учнівські рівні кю присвоюються людиною, яка має рівень сандан (3й дан) і вище, майстерські ступені дан присвоюються тільки людиною, яка має титул Сіхан.

Система ліцензій 免許制 Дайторю айкідзюдзюцу – в основу покладено техніку з навчального посібника Соден менкьокайден Хіса Такума. 

Навчанльні рівні:

Шоден (初伝), початковий/базовий рівень навчання/посвяти. Які включають реалізацію технічних принципів закладених у 1-4й і частково 5й книгах Соден.

Чуден (中伝), середній рівень навчання/посвяти.

Окуден (奥伝), глибокий рівень навчання/посвяти. При досягнені цього рівня видається ліцензія вчителя – кьодзюдаірі (教授代理), що відповідає ступеня Сіхан в сучасних будо організаціях. З отриманням цього рівня навчання з вчителем закінчується і починається самостійний шлях. Власник ступеню  кьодзюдаірі має право незалежно вчити та видавати ліцензії від свого ім’я.

Хіден (秘伝), таємний/секретний рівень навчання/посвяти. Кайден (皆伝), повне навчання/посвячення, менкьокайден (免許皆伝), ліцензія про повну передачу/повне навчання.

Ці рівні присвоюються людиною, яка має ліцензію вчителя – кьодзюдаірі, від свого імені та не вище за наявний в нього рівень.